Växtkunskap 2 Kurskod: VÄXVÄX02 Poäng: 100

Kursen växtkunskap 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.