Utställningsdesign 1 Kurskod: UTSUTS01 Poäng: 100

Kursen utställningsdesign 1 omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.