Träningslära 2 Kurskod: TRNTRN02 Poäng: 100

Kursen träningslära 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.