Trädgårdsanläggning – specialisering Kurskod: TRDTRÄ00S Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning – specialisering omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.