Fordonskombinationer – persontransporter Kurskod: TRAFOD0 Poäng: 100

Kursen fordonskombinationer – persontransporter omfattar punkterna 1–3 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.