Tillämpad programmering Kurskod: TIATIL00S Poäng: 100

Kursen tillämpad programmering omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt kunskapsområde.