Värmelära Kurskod: SYSVÄM0 Poäng: 100

Kursen värmelära omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6.