Svenskt teckenspråk för hörande 6 Kurskod: SVTSVT06 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 6 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.