Svenska som andraspråk 1 Kurskod: SVASVA01 Poäng: 100

Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.