Sprinklerteknik 1 Kurskod: SPNSPR01 Poäng: 100

Kursen sprinklerteknik 1 omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.