Idrottsspecialisering 3 Kurskod: SPEIDS33 Poäng: 100

Kursen idrottsspecialisering 3 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom specifik idrott.