Reparation av snöfordon Kurskod: SNOREP0 Poäng: 300

Kursen reparation av snöfordon omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.