Jakt och viltvård – specialisering Kurskod: SKOJAK00S Poäng: 100

Kursen jakt och viltvård – specialisering omfattar punkterna 2–3, 5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.