Skogsskötsel 1 Kurskod: SKGSKO01 Poäng: 100

Kursen skogsskötsel 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion.