Beskärning och trädvård Kurskod: SKÖBEK0 Poäng: 100

Kursen beskärning och trädvård omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.