Personbilar – service och underhåll 2 Kurskod: SEOPER02 Poäng: 100

Kursen personbilar – service och underhåll 2 omfattar punkterna 1 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.