Samhällskunskap 1b Kurskod: SAMSAM01b Poäng: 100

Kursen samhällskunskap 1b omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.