Internationella relationer Kurskod: SAMINR0 Poäng: 100

Kursen internationella relationer omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.