Stumsvets 1 Kurskod: SAASTU01S Poäng: 100

Kursen stumsvets 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom vald svetsmetod.