Kälsvets 2 Kurskod: SAAKÄL02S Poäng: 100

Kursen kälsvets 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom vald svetsmetod.