Personbilar – förbränningsmotorer Kurskod: REPPER0 Poäng: 100

Kursen personbilar – förbränningsmotorer omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.