Renen och dess naturmiljö 1 Kurskod: RENREN01 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 1, 3 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.