Renen och rennäringen 2 Kurskod: RENREE02 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 3–8 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.