Renen och rennäringen 1 Kurskod: RENREE01 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 3–8 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.