Psykologi 1 Kurskod: PSKPSY01 Poäng: 50

Kursen psykologi 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.