Produktionsutrustning 2 Kurskod: PRUPRD02S Poäng: 100

Kursen produktionsutrustning 2 omfattar punkterna 1, 3, och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i vald produktionsutrustning.