Industriell mätteknik – grund Kurskod: PRUIND0 Poäng: 50

Kursen industriell mätteknik – grund omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.