Processdatorsystem Kurskod: PROPRO0 Poäng: 100

Kursen processdatorsystem omfattar punkterna 1, 4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6.