Produktutveckling 1 Kurskod: PRKPRK01 Poäng: 100

Kursen produktutveckling 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 10.