Byggnadsplåtslageri 3 Kurskod: PLTBYG03 Poäng: 200

Kursen byggnadsplåtslageri 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.