Persontrafik 1b Kurskod: PESPER01b Poäng: 200

Kursen persontrafik 1b omfattar punkterna 1–3 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.