Naturkunskap 1b Kurskod: NAKNAK01b Poäng: 100

Kursen naturkunskap 1b omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.