Naturkunskap 1a2 Kurskod: NAKNAK01a2 Poäng: 50

Kursen naturkunskap 1a2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.