Nätverksteknik Kurskod: NAINAR0 Poäng: 100

Kursen nätverksteknik omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–5 och 7–8.