Ensemble 2 Kurskod: MUSENS02S Poäng: 100

Kursen ensemble 2 omfattar samtliga mål under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald eller valda ensembleformer och genrer.