Mur- och putsverk 2 – murverk Kurskod: MURMUR02 Poäng: 100

Kursen mur- och putsverk 2 – murverk omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.