Gehörs- och musiklära 1 Kurskod: MUIGEH01 Poäng: 100

Kursen gehörs- och musiklära 1 omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.