Motor- och röjmotorsåg 2 Kurskod: MOTMOT02 Poäng: 100

Kursen motor- och röjmotorsåg 2 omfattar punkterna 2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte.