Radiologiska utrustningar Kurskod: MEIRAD0 Poäng: 100

Kursen radiologiska utrustningar omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.