Måleri 5 Kurskod: MARMAL05 Poäng: 200

Kursen måleri 5 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.