Måleri 1 Kurskod: MARMAL01 Poäng: 200

Kursen måleri 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.