Matlagning 3 Kurskod: MALMAL03 Poäng: 200

Kursen matlagning 3 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 5 och 8. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.