Mat och dryck i kombination Kurskod: MACMAT0 Poäng: 100

Kursen mat och dryck i kombination omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.