Människans säkerhet Kurskod: MÄSMÄN0 Poäng: 100

Kursen människans säkerhet omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.