Människans språk 1 Kurskod: MÄKMÄK01 Poäng: 100

Kursen människans språk 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.