Ellära – spårfordon 2 Kurskod: LLAELL02 Poäng: 100

Kursen ellära – spårfordon 2 omfattar punkterna 1, 3 och 5–10 under rubriken Ämnets syfte.