Ellära – spårfordon 1 Kurskod: LLAELL01 Poäng: 100

Kursen ellära – spårfordon 1 omfattar punkterna 1–4 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.