Ellära – spårfordon Ämneskod: LLA

Ämnet ellära – spårfordon behandlar lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem och belastningar som förekommer i spårbundna fordon. Det behandlar också ledningsburna störningar och säkerhetsfrågor.