Ledarskap och organisation Kurskod: LEDLED0 Poäng: 100

Kursen ledarskap och organisation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.