Lantbruksmaskiner 2 Kurskod: LAULAT02 Poäng: 100

Kursen lantbruksmaskiner 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5.